SEEBURGER Blog

мариян вълчев и красимир арсов

Мариян Вълчев (BIS Apps) и Красимир Арсов (Quality Assurance) разработиха самостоятелно кръг от лекции и упражнения за курса „Автоматизирано тестване на софтуерни продукти“, насочен към магистри 1-ви курс от специалност „Информационни технологии“ във Висше Училище по Телекомуникации и Пощи, София.


Краси и Мариян преподадоха общо 7 учебни часа лекции и водиха 15 часа упражнения. Всички студенти положиха успешно своите изпити в края на курса и вече познават концепциите за автоматизирано тестване, както и SEEBURGER като компания, благодарение на нашите харизматични експерти 😊


Този курс е вече второ сътрудничество с висшето училище – Мариян прокара пътя още в началото на 2023г. с авторския си курс „Процеси при разработката на софтуер (SDLC)“ . Краси пък влезе в новото предизвикателство с предишен обучителен опит по Java и manual QA към трейнинг академия Progress.


Гордеем се с вас, екип!