SEEBURGER Blog

Мариян-вълчев-преподавател

Мариян Вълчев, ръководител на отдел BIS Applications – FileExchange в SEEBURGER, се предизвика с нова роля в академичната сфера. През летния семестър той води курса „Процеси при разработката на софтуер (SDLC)“ на магистри от специалност “Информационни Технологии” във “Висше Училище по Телекомуникации и Пощи”.

Още една успешна реализация по инициативата SEEBURGER@School е вече факт. Като “преподавател от практиката” Мариян Вълчев ръководи цялостен модул от магистърска програма “Информационни технологии” към ВУТП. Занятията бяха предимно след работа – от 18:00 до 21:45, а моделът на преподаване бе хибриден. Модулът включваше 8 часа водене на теоретични лекции, 16 часа упражнения и 16 часа консултации пред поток от 40 студенти. Мариян сподели чудесни впечатления, а студентите, сигурни сме, са почерпили много нови знания и ценен опит. В ролята си на „лектор от бизнеса“ Мариян позиционира SEEBURGER като компания с добри практики в линия SDLC. Той се погрижи логото ни да е видимо и запомнено и промотира OPEN DOORS 2023 пред своите студенти.

Това бе една доста предизвикателна задача за него – поканата идва в последния момент и в много кратки срокове той трябваше да разработи сам цялата програма и съдържание (лекции и упражнения). В крайна сметка модулът бе реализиран успешно и студентите се справиха чудесно с финалния си изпит.

В момента се намираме в средата на модула и бих казал, че всичко върви супер, дори по-добре от колкото си го представях. Щастлив съм, тъй като получавам добра обратна връзка от студентите, които в открит разговор ми казват, че намират лекциите доста ориентирани към практиката с реални примери от корпоративната среда. Това бе и моята цел.

Мариян Вълчев

Програмата и връзката със SEEBURGER

Програмата на модула обхваща цялостно процесите при разработка на софтуер, които са приложими както в SEEBURGER, така и извън него. В компанията следваме agile процеси, за да можем да осигурим прозрачност и да отговорим на съвременните изисквания за качествен и стойностен продукт, който достига до клиента максимално бързо. За нас е много важна обратната връзка от клиентите, за да можем гъвкаво да отговорим на променящите се световни и бизнес изисквания. Не на последно място, следвайки добрите и гъвкави процеси, екипът е много по-ангажиран, отговорен за продукта и има възможност сравнително свободно да взима решения как най-добре да ги имплементира.

Какво следва?

Въпреки първоначалната идея за еднократен ангажимент, доцента на катедрата остава с много добри впечатление от Мариян, както и той от ВУТП. В момента се обмисля дългосрочен ангажимент на Мариян като редовен преподавател на този и други модули в бакалавърските и магистърски програми в учебното заведение.

Пожелаваме му успех! 🙂

Научете повече за това какво се случва в SEEBURGER в блога ни.